Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Saulėteka“

mėnesinis žurnalas, ėjęs 1900–1902 Bitėnuose.

„Saulteka“, mėnesinis žurnalas, ėjęs 1900–1902 Bitėnuose gotišku šriftu. Nuo 1901 kai kurie straipsniai spausdinti lotyniškomis raidėmis. Leido Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Rašė apie lietuvių organizacijas, švietimo ir mokslo svarbą, ūkininkavimą, spausdino naujienas iš Didžiosios Lietuvos ir užsienio. Ragino siekti kultūros, saugoti tautos tradicijas. Redaktoriai Ansas Bruožis, M. Jankus (nuo nr. 5). Išėjo 18 numerių.

ŽE