Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šatrių pradinė mokykla

Šatriuose nuo 1891 veikusi pradinė mokykla.

Šatrių pradnė mokyklà, įkurta 1891. Tuokart jai išmūrytas tipinis degtų plytų sienomis namas. Be klasės, čia įrengtas butas mokytojo šeimai, kieme – nedidelis ūkinis pastatas, vandens pompa. Nuo 1928 vaikus mokė Valteris Veikamas (Weieykam), gimęs ir užaugęs Priekulės parapijos Stankaičių kaime. 1937 mokyklą lankė 37 moksleiviai. Lietuvininkų šeimų vaikai mokyti lietuviškai, vokiečių – vokiškai. Mokykla veikė ir po Antrojo pasaulinio karo. Vėliau paversta gyvenamuoju namu.

Albertas Juška