Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šarkuvos svita

triaso sistemos oleniokio aukšto geologinių nuogulų sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir Lietuvos Respublikoje.

Šárkuvos svità, triaso sistemos oleniokio aukšto geologinių nuogulų sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir Lietuvos Respublikoje. 1972 išskyrė Jurgis Kisnėrius. Pavadinta prūsų Šarkuvos gyvenvietės vardu. Stratotipas Toravos gręžinyje, 604–725 m gylyje. Šarkuvos svitą sudaro rausvai rudi moliai, mergeliai, pilkšvi aleuritai, smėliai, smiltainiai, konglomeratai. Storis siekia 121 metrą. Randami fosiliniai dumbliai (charofitai), ostrakodai (vėžiagyviai). Priklauso Nadruvių serijai. Slūgso ant apatiniojo triaso Tauragės svitos ir dengiama apatiniojo triaso Deimės svitos arba juros sistemos nuogulomis.

Algimantas Grigelis