Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šarkuvos pradinė mokykla

Šarkuvoje nuo 1839 veikusi pradinė mokykla.

Šárkuvos pradnė mokyklà, viena iš vėliau įsteigtųjų. 1736 įvedus visuotinį privalomą vaikų bei paauglių mokymą, šarkuviškiai savo vaikus ir toliau privalėjo siųsti į kaimynines Kuncės, vėliau į Rasytės parapines mokyklas. Išlikęs dokumentas liudija, kad 1839 Ylavos mokytojų seminarija savo auklėtinį J. G. Ebertą pasiuntė mokytojauti į Šarkuvą. Greičiausiai jis ir buvo pirmasis Šarkuvos mokytojas. Dėl nedidelio šių apylinkių gyventojų skaičiaus mokykla buvo vienaklasė.

Albertas Juška