Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sankt Lorenz

bažnytkaimis Semboje, tarp Fischhauseno ir Rūsių.

Sankt Lorenz (rus. Sal′skoje), bažnytkaimis Semboje, 23 km į šiaurės rytus nuo Fischhauseno, 3 km į pietryčius nuo Rūsių. 1450 pastatyta parapinė bažnyčia (1586 pristatytas bokštas, 1767 nugriuvo, neatstatytas). Manoma, kad prieš tai jos vietoje buvo koplyčia. 1540 Pabėtų seniūnijos mokesčių mokėtojų sąraše minimas Sanct Lorenntz kaimas su karčema. Apie 1700 veikė pradinė mokykla. 1785 vadintas Lorenz, buvo Žiokų apskrities Grünhofo valsčiaus karališkasis kaimas su 11 ugniakurų. XIX a. viduryje suformuota kaimo bendruomenė gavo Fischhauseno apskrities valsčiaus centro statusą. 1844 Sankt Lorenze buvo 129 gyventojai, 1905 – 15 gyvenamųjų namų, 198 gyventojai (3 katalikai, 1 žydas), 1910 – 239 gyventojai. 1911 prie Sankt Lorenzo prijungti Nortikiai, 1928 – Tikreinių kaimo bendruomenė, Alksvangio ir Obrottendvaro apygardos. 1933 buvo 617, 1939 – 704 gyventojai. 1939–1945 priklausė Sembos apskričiai. Po Antrojo pasaulinio karo išlikusi bažnyčia naudota žemės ūkio reikmėms, XX a. IX dešimtmečio pradžioje pastatas pradėjo griūti.

Vasilijus Safronovas