Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Samuel Fuchs

Samuelis Fuchsas, XVII a. Karaliaučiaus universiteto dėstytojas.

Fuchs Samuel (Samuelis Fùchsas) 1588 1630, Karaliaučiaus universiteto dėstytojas, 1617 IX 26 – magistras, 1618 – retorikos profesorius. Ėjo ir studentų internato prievaizdo pareigas. Surinko ir išleido Scripta academica in honorem divorum Prussiae Principum [Akademiniai raštai, skirti dieviškųjų Prūsijos valdovų garbei], kur pateikiama ir Karaliaučiaus universiteto istorija. Parašė ir išleido Disputatio de artis grammaticae [Samprotavimai apie gramatikos meną]. Parašė prakalbą (lotynų kalba) Jono Bretkūno lietuviškam Psalteras Dowido vertimui, kurį 1625 išleido Jonas Rėza.

MLFA