Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šaltyšius, 2

pareigūnas, atstovavęs vietos gyventojų savivaldai, skelbdavęs valdžios įsakymus ir kitą informaciją.

šaltỹšius, 2. Lenkijos karalystėje (jai priklausė ir Užnemunė), Varšuvos kunigaikštystėje (įkurta 1807) šaltyšius ėjo vaito įgaliotinio pareigas, atstovavo vietos gyventojų savivaldai, skelbdavo valdžios įsakymus ir kitą informaciją. Nuo 1859 šaltyšius rinktas valstiečių sueigoje iš pasiturinčių asmenų.

L: LTE; Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 10, Warszawa, 1967; Wielka encyklopedia PWN, t. 25, Warszawa, 2004.