Mažosios Lietuvos
enciklopedija

sakykla

ambona, bažnyčios įrenginys.

sakyklà, ambona, bažnyčios įrenginys. Pakyla, iš kurios sakomi pamokslai, skaitomi liturginiai tekstai, skelbimai. Būna apskrita, keturkampė arba daugiabriaunė; turi aptvarą, baldakimą, laiptus. Įrengiama dažniausiai kairėje pusėje, netoli altoriaus (jei yra kelios navos, tai centrinėje navoje); gausiai dekoruojama. Būna ir sutapdintos su altoriumi (virš jo).

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Piliavos bažnyčios sakykla, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968