Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sakūtėlių pradinė mokykla

Sakūtėliuose nuo 1739 veikusi mokykla.

Sakūtėlių pradinė mokykla, pastatyta 1737–1739, Prūsijos valdžiai paskyrus 16 talerių subsidiją. Vaikus jame ilgą laiką mokė šulmistrai, 1838 Ylavos mokytojų seminariją baigęs E. Harnackas. Lietuvių kalbos jis nemokėjo. XIX–XX a. sandūroje išmūryta nauja raudonų plytų tipinė mokykla. Joje dirbo Ansas Gumboldtas, 1934–1937 – Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinė K. Sprogytė. Mokyklą tuokart lankė 37 šio ir aplinkinių kaimų vaikai. Mokyta vokiečių kalba.

Albertas Juška