Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šakūnų pradinė mokykla

Šakūnuose nuo 1736 veikusi pradinė mokykla.

Šaknų pradnė mokyklà, įsteigta anksčiau nei parapija (netipinis atvejis) – 1736. Pirmasis šulmistras Böhmeris vaikus mokė iki 1742. 1742–1792 dirbo J. Rehseldas, jį pakeitė Glaseris (1792–1811), G. Zinnau. Daugėjant moksleivių atidaryta II, o dar po kelerių metų ir III klasė. Išaugusioje mokykloje vaikus mokė A. Füllhaase (?1864–1879), H. Zinnau (nuo 1870). XX a. pradžioje dirbo nemažai pedagogų lietuvių pavardėmis: A. Rėžaitis (Reszat, iki 1911), Jonaitis (Jonat, iki 1913), J. Stašaitis (Stascheit, 1910–1929), Anna Kanopka, O. Bensemiras. 1937 Šakūnų pradinė mokykla tebebuvo triklasė, ją lankė apie 150 vaikų bei paauglių.

Albertas Juška