Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šakūnėlių pradinė mokykla

1736 Šakūnėliuose įsteigta pradinė mokykla.

Šakūnlių pradnė mokyklà, įsteigta 1736. Religijos tiesų, giesmių, skaityti čia ilgokai mokė kiek praprusę šulmistrai. Iš jų žinomi Dechsling (dirbo 1750), Glasser (dirbo 1785). Galimas dalykas, kurį laiką mokykla neveikė, nes 1823 ji nurodyta kaip naujai įsteigta. 1878 į Šakūnėlių pradinę mokyklą dirbti atvyko Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis Hermanas Brosius. Išaugus gyventojų skaičiui, 1880 atidaryta II klasė. Mokytojavo K. Kopizas, nuo 1919 – iš Vileikų atkeltas Mauritzas. Dirbta ir tarpukariu. Po Antrojo pasaulinio karo mokyklos neliko.

Albertas Juška