Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sakūčių naftos telkinys

eksploatuojamas naftos telkinys.

Sakčių nãftos telkinỹs, aptiktas 1977. Iki kristalinio pamato išgręžtas 1 parametrinis (2187 m gylio) ir 3 (2205–2240 m gylio) naftos paieškiniai gręžiniai. Telkinį sudaro kristalinio pamato, apatinio–vidurinio proterozojaus ir kitos uolienos. Nuosėdinės dangos storis 2162–2187 m. Pramoniškai naftinga vidurinio kambro Deimenos serijos viršutinė dalis. Telkinio plotas 9 km2. (sankaupos dalis, esanti Kuršių mariose, nekontūruota). Telkinys pradėtas eksploatuoti.

L: Muromceva V., Stripeika A., Sakalauskas V., Klaus N., 1976–79 m. Sakučių naftos telkinyje įvykdyto parametrinio ir paieškinio gręžimo ataskaita. V., 1981.

Vitalis Sakalauskas