Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Saksas Gramatikas

danų kronikininkas, Roskildės klebonas.

Sãksas Gramãtikas (lot. Saxo Grammaticus) apie 1150 po 1219, danų kronikininkas, Roskildės klebonas. Daug keliavo po Europą. Tapęs Lundo arkivyskupo Absalano sekretoriumi, parašė Danijos istoriją iki 1187 (16 knygų, 1216–1219; Gesta Danorum). Imituodamas romėnų autorius, lotynų kalba pradėjo rašyti istoriją nuo biblinių laikų. Pirmas 9 knygas. rašė nekritiškai, remdamasis germanų (danų, norvegų) ir islandų senaisiais padavimais, dainomis su paties sugalvotomis istorijomis. Rašydamas likusias 7 Danų istorijos knygas naudojosi verbaline istorine tradicija, sagomis, runomis ir kita surinkta informacija. Veikalas užbaigiamas Absalono, kaip kario – vikingo ir arkivyskupo – Dievo tarno, asmens istorija. Per didvyriškų danų protėvių žygių aprašymus Saksas Gramatikas siekė to laiko krikščioniškajam pasauliui pristatyti Daniją. Saksas Gramatikas pateikė žinių ir apie baltus: aprašė Danų karaliaus Regnaro Lodbroko (IX a. I pusė) žygius į Kuršą ir Sembą, danų kolonijos Semboje (ji buvo greitai asimiliuota) įkūrimą karaliaus Haroldo Blaatando (936–986) laikais. Sakso Gramatiko istorijos rankraštis dingęs (išlikę keli XIV a. kūrinio nuorašų lapai), remiamasi 1514 Paryžiaus leidimu (1575 išverstas į danų kalbą). Dalys apie baltus publikuotos Scriptores rerum Prussicarum (t. 1, 1861).

L: LE; Mickevičius A. Normanai ir baltai IX–XII a. V., 2004.