Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šakių (4) pradinė mokykla

1837 Šakiuose (4) įkurta pradinė mokykla.

Šaki (4) pradnė mokyklà, planuota atidaryti 1831. Terminas nukeltas, nes jos statybai numatytieji mokesčiai vietos gyventojams pasirodė neproporcingai dideli. Paprasta, drėbto molio sienų, šiaudiniu stogu mokykla pastatyta 1837. Pirmasis mokytojas – iš Katyčių kilęs Julius Gronwaldas – mokė 41 vaiką. Po kelių dešimtmečių molinis mokyklos pastatas susmego, 1897–1914 išmūrytas naujas. Tuokart pasirūpinta ir didesniu čia dirbusio pedagogo atlygiu, jo šeimos ūkinėms reikmėms tenkinti priskirtasis 1 ha žemės sklypas padidintas iki 2,5 ha. 1936 mokyti 26 vaikai – 13 mergaičių ir 13 berniukų; iš jų – 22 evangelikai liuteronai, 4 katalikai. Mokyta vokiečių kalba.

Albertas Juška

Iliustracija: Senoji Šakių kaimo mokykla, 2001

Iliustracija: Šakių mokyklos moksleiviai, pasitraukę iš pirmųjų suolų, nes pirmą kartą pamatė fotografo „blykstę“, 1942 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio