Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Sąjungų žinios“

Centrinio darbo susivienijimo valdininkų ir valdiškųjų tarnautojų Klaipėdos krašte biuletenis, leistas 1923–1926 Klaipėdoje.

„Sjungų žnios“, Centrinio darbo susivienijimo valdininkų ir valdiškųjų tarnautojų Klaipėdos krašte biuletenis, leistas 1923–1926 Klaipėdoje gotišku šriftu lietuvių ir vokiečių kalbomis. Ėjo kas 10 dienų, vėliau kartą per mėnesį. Skelbė Klaipėdos miesto savivaldybės dokumentus, posėdžių ataskaitas, rašė apie Klaipėdos miesto tarybos veiklą. Spausdino Sieberto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 27 numeriai.

ŽE