Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sabine Volkmar

Sabinė Folkmar, XX a. rašytoja.

Volkmar Sabine (Sabinė Fòlkmar), rašytoja. 1934 išleido romaną Fischerfrau von der Nehrung [Žvejo žmona iš Kuršių nerijos]. Tai vienintelis jos kūrinys. Trumpame įvade rašyta, kad tai Kuršių nerijoje, Pilkupoje, gyvenusios moters biografija: Mažosios Lietuvos žvejo duktė Anne Baltruts, augusi griežtoje surinkimininkų atmosferoje ir ištekėjusi už nemylimo vyro, išmoksta priimti savo likimą ir vaidmenį bendruomenėje bei šeimoje. Romanas savo archaiško gyvenimo būdo heroizavimu yra artimas XX a. 4 dešimtmečio tėvynės kūrybai (vok. Heimatkunst) ir vadinamajai kraujo ir žemės literatūrai (vok. Blut- und Boden-Literatur).

Manfred Klein

Iliustracija: Sabine Volkmar knygos „Fischerfrau von der Nehrung“ viršelis, 1934 / Iš Manfredo Kleino rinkinio