Mažosios Lietuvos
enciklopedija

S. Kodis

XX a. pradžios lietuvių išeivių visuomenės veikėjas, advokatas.

Kõdis S., XX a. pradžios lietuvių išeivių visuomenės veikėjas, advokatas. Čikagos lietuvių Klaipėdos komiteto narys. Komitete buvo apie 20 narių (2 advokatai ir kiti). 1923 įsteigtas komitetas teikė moralinę ir finansinę paramą Vyriausiajam Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetui.

Algirdas Antanas Gliožaitis