Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Rytprūsiškasis žemininkų paslas“

kalendorius, leistas Karaliaučiuje.

„Rýtprūsiškasis žẽmininkų pãslas“, kalendorius, 1901–1906 (išskyrus 1904) leistas Karaliaučiuje. „Rytprūsiškąjį žemininkų paslą“ finansavo Hermannas Linde, Mažosios Lietuvos socialdemokratų partijos sekretorius, dailidė. „Rytprūsiškasis žemininkų paslas“ spausdintas partijos leidyklos spaustuvėje Vorwärts Berlyne. Krašte „Rytprūsiškasis žemininkų paslas“ nebuvo paklausus.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kalendoriaus „Rytprūsiškasis žemininkų paslas“ antraštinis lapas, 1903 / Iš Algirdo Žemaitaičio rinkinio