Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ruth Kristekat

Rut Richter-Kristekat, XX a. rašytoja ir žurnalistė.

Kristekat Ruth, Richter-Kristekat 1914 II 27 Karaliaučiuje 2002 II 25Ahrensburge (Schleswigo-Holsteino žemė), rašytoja ir žurnalistė. Ištekėjusi už žurnalisto Otto Richterio vadinosi Richter-Kristekat. 1933 Karaliaučiuje baigusi mokyklą, dirbo Karaliaučiaus laikraščio Königsberger Allgemeine redakcijoje, bet netrukus dėl nacių įtakos nebegalėjo rašyti straipsnių ten. Po to Kristekat dirbo Berlyne leidyklos redaktore. Jos romanas Ende eines Sommers [Vienos vasaros pabaiga, apie jaunuolių meilę Baltijos pajūryje] 1935 tęsiniais išspausdintas mėnraštyje Velhagen und Klasings Monatsheft, premijuotas, 1936 išleista knyga (iki 1942 pasirodė 4 papildomi romano leidimai). Po 1945 Kristekat gyveno Ahrensburge, dirbo žurnaliste, buvo rašytojų draugijos Stormarner Schriftstellerkreis narė. Antologijose bei žurnaluose spausdinti jos prisiminimai apie Rytprūsius. Po 1950 Kristekat parašė skaitymų ciklą apie Kuršių neriją Šiaurės Vakarų Vokietijos radijui (vok. Nordwestdeutscher Rundfunk). Didžioji dalis prieš Antrąjį pasaulinį karą išleistų jos tekstų neišliko.

Manfred Klein

Joachim Wergin