Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūta Kosienė-Perkamaitė

lietuvių mokytoja, visuomenininkė.

Kosenė-Perkamáitė Rūta 1934 VIII 16Sudmantuose (Klaipėdos aps.), mokytoja. Proseneliai iš tėvo pusės – kuršiai žvejai iš Karklininkų. Senelis Ansis Perkamas 1900 persikėlė į Klaipėdą, dirbo Smeltės lentpjūvėje. 1917 nusipirko ūkį Virkučiuose prie Taurakalnio, 1920 jį pardavė ir nusipirko sodybą su 15 ha žemės Sudmantuose. Senelė Perkamienė vežė žvyrą iš Kretingos karjerų tiesiamam plentui Klaipėda–Šilutė, sodino Dumpių mišką, senelis Skrandys padėjo statyti Ketvergių mokyklą. Prosenelis iš motinos pusės Keizeris kilęs iš Vengrijos, bet palikuonys buvo susipratę lietuvininkai. Seneliai Jonas ir Elzė Keizeriai. 1942 tėvelis Martynas Perkamas paimtas į vokiečių kariuomenę, pateko į anglų nelaisvę, perkeltas į JAV, vėliau rusų zoną, susirado tarp karo pabėgėlių savo šeimą. Kosienė-Perkamaitė 1944 X 3 su motina Anna Keizeryte-Perkamiene iš Spengių ir 4 lietuviais samdiniais traukėsi Hamburgo link. 1948 sugrįžę į namus nebuvo įleisti. Įsikūrė Toleikiuose, vėliau Ketvergiuose. Kosienė-Perkamaitė 1952 baigė Ketvergių septynmetę mokyklą, 1956 – Klaipėdos pedagoginę mokyklą. 46 metus mokytojavo Ketvergiuose. Išleistas leidinys Mažosios Lietuvos mokytoja Rūta Kosienė, apie ją rašyta periodikoje. Kosienė-Perkamaitė – aktyvi Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Rūta Kosienė-Perkamaitė, 2002