Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rūsys

požeminė patalpa pastate.

rūsỹs, požeminė patalpa pastate. Rūsius įrengdavo estuboje ar kamaroje gyvenamajame name po medinėmis grindimis ar po asla, rūsio plotą uždengdavo lentomis. Rūsiai būdavo įrengiami ir ūkiniuose pastatuose. Vėliau pasiturinčiose sodybose, valdiniuose pastatuose įrenginėti patogesni rūsiai su skliautuotomis lubomis, betonine ar raudonų plytų asla, tvirtais raudonplyčiais laiptais ir kita. Rūsiuose kaip vėsioje patalpoje laikytos maisto atsargos, vėliau rengiamos įvairios ūkinės patalpos. Krašte buvo labai paplitę kelderiai – atskiri pastatėliai su požemine ar įgilinta patalpa.

Martynas Purvinas

Martin Tydecks

Iliustracija: Kinčių dvaro paaukštintas rūmų pastatas rūsiui, 1996

Iliustracija: Viešvilės gyvenamojo namo laiptai į rūsį, 2002

Iliustracija: Kiemo rūsys – kolderis Smalininkuose, 2002

Iliustracija: Mūrinis rūsys (kelderis) su mediniu sandėliuku viršuje tradicinės sodybos kieme Smalininkuose, 2002