Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rusverkis

vilktas, arkliais varomas mechanizmas sukamam judesiui šeštarniais perduoti kuliamajai, akselinei ar kitai mašinai, stovinčiai kluone.

rùsverkis, vilktas, arkliais varomas mechanizmas sukamam judesiui šeštarniais perduoti kuliamajai, akselinei ar kitai mašinai, stovinčiai kluone. Rusverkis turėjo geležinę dalį, t. p. iš visų 4 šonų įstatytas medines sijeles su galuose pritvirtintais branktais arkliui įkinkyti. Viršus dengtas lentomis, o ant jų pritvirtintas pasėstas arklių varytojui. Rusverkis buvo įrengiamas sodybos kieme prie kluono. Mažojoje Lietuvoje ir Paprūsėje (Zanavykijoje) nuo lietaus ar sniego rusverkiui apsaugoti statytas nedidelis šešiakampis ar apskritas pastatėlis, vadinamas šopa, mašinbūde, ant stulpų prilaikomu šiaudiniu ar skiedriniu stogu, rečiau – lentomis apkaltomis sienomis.

Angelė Vyšniauskaitė