Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rusijos konsulatai Rytprūsiuose

Rusijos konsulatai Karaliaučiuje, Klaipėdoje ir Piliavoje.

Rùsijos konsulãtai Rýtprūsiuose. Konsulatai – vienos valstybės įstaigos kitos valstybės teritorijoje konsuliniams santykiams palaikyti – dažniausiai steigiami jūrų uostuose ar ekonominiu atžvilgiu svarbiuose miestuose, kuriuose konsulato atstovaujama valstybė turi ekonominių interesų ar kuriuose gyvena jos piliečių. Rusijos imperatorienė Jekaterina II 1783 pirmuoju rusų konsulu Rytprūsiuose paskyrė Ivaną Isakovą. XIX a. rusų misija Karaliaučiuje tapo generaliniu konsulatu (nuo 1880 konsulatas), atidaryti konsulatai Klaipėdoje ir Piliavoje. Karaliaučiuje dirbo tik 1 konsulas (nuo 1898 turėjo sekretorių), Klaipėdoje buvo 2 darbuotojai, nuo 1912 – tik vienas. Nuo XIX a. pabaigos iki Pirmojo pasaulinio karo Karaliaučiuje dirbo 7, Klaipėdoje – 10 konsulų. Visų rangų konsulai neturėjo diplomatinės neliečiamybės, turėjo paklusti vietiniams įstatymams. Pagal konsulų statutą (1902) jie privalėjo rūpintis Rusijos prekybos ir laivybos gerove. Konsulai Rusijos piliečiams atliko notarų funkcijas – išdavinėjo gimimo, santuokos, mirties liudijimus; tvirtino dokumentus, jų kopijas ir kita. Svarbi konsulų funkcija buvo pasų ir vizų išdavimas. Jie kas savaitę turėjo siųsti į finansų ministeriją ataskaitas apie kainų pasikeitimus, vekselių kursą ir kitą komercinę informaciją, kuri turėjo padėti susiorientuoti rusų pramonininkams ir prekybininkams vietinėse rinkose. Kartu su duomenimis apie kainas buvo pranešamos žinios apie įvairių prekių atsargas, ypač apie javus, turgus (pvz., apie kasmetinius vilnos turgus Karaliaučiuje, gyvulių – Gumbinėje ir Įsrutyje); apie krašto uostų veiklą, atplaukiančių ir išplaukiančių laivų kiekį. Konsulai privalėjo teikti pagalbą komercine veikla užsiimančioms firmoms ir asmenims (tačiau tokie atvejai Karaliaučiaus konsulate buvo labai reti, o Klaipėdos iš viso nebuvo). Rytprūsiuose buvo viena didžiausių rusų kolonijų Vokietijoje – Karaliaučiuje pastoviai gyveno apie 1000 rusų valdinių ir iki 100 studentų, Klaipėdoje – apie 500. Pagrindiniai konsulatų lankytojai buvo darbininkai (skundėsi vokiečiais, nesilaikiusiais kontraktų sąlygų). Rusijos konsulatai Karaliaučiuje ir Klaipėdoje baigė savo darbą prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui.

Iliustracija: Rusai pasiuntiniai Hagoje, XVII a. raižinys

Iliustracija: Laiško apie mokymosi sąlygas Karaliaučiaus universitete kopija, XVIII a. pradžia / Iš Ingridos Veliutės rinkinio

Iliustracija: Paminklas rusų kariams Klaipėdoje, 1990