Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rukų sluoksniai

sluoksniai, išskirti Vakarų Lietuvoje viršutinio silūro, ludlovio aukšto storymėje.

Ruk slúoksniai, išskirti Vakarų Lietuvoje viršutinio silūro, ludlovio aukšto storymėje. Pavadinti Rukų kaimo vardu. Stratotipą Stoniškių-1 gręžinyje (1530–1630 m gylyje) 1985 nustatė P. Lapinskas, J. Paškevičius ir J. Jacyna. Rukų sluoksnius sudaro pilki argilitai su retomis karbonatinėmis konkrecijomis ir graptolitų faunos liekanomis. Storis Mažosios Lietuvos teritorijoje 40–100 metrų.

Povilas Suveizdis