Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudolf Naujok

Rudolfas Naujokas, XX a. rašytojas, pedagogas.

Naujok Rudolf (Rudolfas Naujõkas), Naujocks 1903 VII 23Klaipėdoje 1969 XI 25Camberge, rašytojas, pedagogas. Mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Berlyne įgijo pagalbinės kurčnebylių mokyklos pedagogo specialybę. Ten universitete lankė paskaitas. Dirbo Tilžės, Poseno, Hamburgo, Cambero mokyklose. Kurčnebylių pedagogų draugijos pirmininkas. Parašė knygą Das Memelland in seiner Dichtung, 1935 [Klaipėdos kraštas poezijoje], romaną Frau im Zwischenland, 1935, 2 leidimai 1941 [Moteris tarpinėje žemėje], Memelländische Dorfchronik, Erzählungen, 1938 [Klaipėdos krašto kaimiškoji kronika. Apysakos], Daheim am Strom: Ernste und heitere Erzählungen, 1949 [Tėviškė prie upės: rimti ir linksmi apsakymai], Der Herr der Düne, 1952 [Kopos ponas], Die Zeit der hellen Nächte [Šviesių naktų metas. Pelkių ir girių romanas], Über den Schatten springen [Šešėlių mirgėjimas. Rytų vokiečių trumpi pasakojimai], Sommer ohne Wiederkehr [Negrįžtanti vasara]. Brandžiausias Naujoko darbas – Die Silberweide, 1942 [Sidabrinis žilvitis]. Kūryboje vyrauja gimtojo krašto tematika. Jo rašiniai kartoti įvairiose kraštotyrinėse knygose apie Rytprūsius, skelbti išeivijos spaudoje.

L: Naujok’s daug teisybės pasakė // Keleivis. 1951, Nr. 10–12; Altpreussische Biographie. Bd. III. Marburg / Lahn, 1975, S. 1028.

Albertas Juška

Martynas Purvinas