Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūbų nuostatai

1595 Prūsijos valdovo Georgo Friedricho išleistas dokumentas.

Rbų núostatai, 1595 Prūsijos valdovo Georgo Friedricho išleistas dokumentas. Dar 1585 Georgas Friedrichas paragino miestiečius nustoti puikuotis puošniais drabužiais, dvasininkai iš sakyklų barė už pernelyg didelę prabangą. Rūbų nuostatuose išskiriamos 3 gyventojų grupės: I – burmistras, miesto tarybos nariai, teisėjai; II – pirkliai, aludariai; III – amatininkai, paminėtos moterys ir merginos. Rūbų nuostatai nurodė, kokius drabužius kam galima dėvėti ir kas kam draudžiama. Kurfiurstas 1640 nustatė, kad pasiuntiniai dėvėtų ilgas plačias kelnes (šarovarus). 1694 uždraudė visiems miestiečiams puoštis brangiais papuošalais ir brangakmeniais, uždraustos brangios medžiagos. Merginos nenorėjo dėvėti kepuraičių ir gaubtuvų – tai buvo ištekėjusių moterų apdaras. Rūbų nuostatų ne visada paisyta.

L: Albinus R. Königsberg-Lexikon. 2002.

Iliustracija: XX a. pradžios jaunos tilžiškės vasarinė apranga, siuvo Kristupas Banaitis, 2002 / Iš Evos Banaitytės-Koch rinkinio

Iliustracija: XX a. pradžios jaunos tilžiškės vasarinė apranga, siuvo Kristupas Banaitis, 2002 / Iš Evos Banaitytės-Koch rinkinio