Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ropkojų pradinė mokykla

Ropkojuose nuo XIX a. II pusės veikusi mokykla.

Ropkojų pradinė mokykla, įsteigta XIX a. II pusėje. 1873 joje dirbo Julius L. Freutelis, nuo 1877 Karlas E. Freutelis, nuo 1880 Adolfas O. Freutelis, nuo 1909 Ernstas Ginutis, nuo 1911 Heinrichas Ginutis; visi Karalienės mokytojų seminarijos absolventai. XIX–XX a. sandūroje išmūryta nauja dviklasė mokykla ir ūkiniai pastatai, priskirtas 3 ha žemės sklypas. 1937 mokyklą lankė 72 vaikai, iš jų 44 evangelikai liuteronai, kiti katalikai. Dirbo 2 mokytojai – Gailius Butkeraitis (mokyklos vedėjas) ir Georgas Butkeraitis. 2004 pastatas nugriautas.

Albertas Juška