Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romuvos piliakalnis

XIII a. prūsų piliakalnis.

Romuvõs pliakalnis, manoma, XIII a. įrengtas prūsų. Aikštelė 50×20 m trikampė. Iš pietvakarių pusės Romuvos piliakalnį saugo 1,5 m aukščio pylimas ir buvęs griovys. Rasta žiestinės keramikos, pylimo žemės atodangoje yra sudegusios konstrukcijos sluoksnis.

L: Užmirštieji prūsai, V., 1999.