Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romualdas Lankauskas

XX–XXI a. rašytojas, dailininkas.

Lankáuskas Romualdas 1932 IV 3 Klaipėdoje 2020 II 4 Vilniuje, rašytojas, dailininkas. 1939 užgrobus Klaipėdą su tėvais pasitraukė į Kretingos apskrities Liepgirių kaimą. 1950–1953 studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. Gimtasis Klaipėdos miestas ir jo aplinka skatino Lankausko kūrybą, praturtino ją savitumu. 1957 pagal Lankausko scenarijų pastatytas pirmasis lietuviškas filmas jaunimui (jį sukūrė lietuvių grupė) Žydrasis horizontas – romantiška, įvairių nuotykių kupina paauglių svajonė pasiekti Klaipėdą ir tapti jūrininkais. 1970 išėjo apsakymų rinkinys vaikams Kur ūkia laivai. Apysakoje Klajojantis smėlis (1960) atskleidžiamas skaudus ir lemtingas Kuršių nerijos istorijos etapas, kai vietiniai gyventojai kuršiai, nepakęsdami slogios sovietinės tikrovės, emigravo į Vakarų Vokietiją. Romane Vidury didelio lauko (1962) veiksmas vyksta Antrojo pasaulinio karo metais Klaipėdos krašte, iš šio krašto kilęs lietuvininkas kovoja su savo tautiečiu iš Didžiosios Lietuvos, paimtu į Raudonąją armiją. Tokie Lankausko kūrybos motyvai nepatiko sovietiniam režimui. Dar didesnio sovietinių veikėjų puolimo ir pasmerkimo susilaukė Tiltas į jūrą (1963) „kaip idėjiškai žalingas kūrinys“. Tik po 20 metų kartu su novelėmis išleistas romanas Apsilankymas, arba Tiltas į jūrą (1985). Jame pateikta nemažai autentiškos medžiagos apie Klaipėdą nuo senųjų laikų. Lankausko novelėse atsispindi Klaipėdos krašto realijos. 1998 išleistame apysakų rinkinyje Likimo zona (3 apysakos: Rytprūsių pašvaistė, Rėkiantis vaikas ir Likimo zona) atskleidžiami šiurpūs sovietų kariaunos siautėjimo Mažojoje Lietuvoje padariniai, čia vykdytas fizinis ir dvasinis genocidas. Išleido pjesių, novelių ir kelionės į Šveicariją įspūdžių knygą Jūra, bet nebe ta (2009), esė ir interviu knygą Išbandymas laisve (2013), novelių rinkinį Kas nutiko Ponui X (2014). Išvertė E. Hemingway ir R. Bradbury kūrinių, paskelbė aktualios publicistikos. Lankauskas rūpinosi Mažosios Lietuvos kultūros paveldu, protestavo prieš Klaipėdos kapinių niokojimą ir sunaikinimą. 1961 Lankauskas pradėjo tapyti. Pirmieji kūriniai – abstrakčios kompozicijos, įkvėptos gimtosios Klaipėdos ir pajūrio: Uosto ritmas (1962), Prie jūros (1962), Uostas miglai sklaidantis (1967), Išvyka prieš sutemas. Padegėjas (2002) ir kiti. 2008 išleido albumą Romualdas Lankauskas: tapyba (2008). Atgimimo metais skelbė straipsnių apie Mažąją Lietuvą, krašto kultūros paveldo likimą, Lietuvą kaip jūrų valstybę.

Iliustracija: Romualdas Lankauskas, 1984

Iliustracija: Romualdo Lankausko knygos „Apsilankymas, arba tiltas į jūrą“ viršelis, 1985