Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romanas Vilčinskas-Vilkas

XX a. lietuvių jūrininkas, laivyno darbuotojas, marinistikos tyrinėtojas ir archyvaras.

Vilčnskas-Vikas Romanas 1911 1998, jūrininkas, laivyno darbuotojas, marinistikos tyrinėtojas ir archyvaras. Pirmojo pasaulinio karo metu su tėvais pasitraukė į Rusiją, 1921 grįžo į Lietuvą. Buvo aktyvus jūrų skautų narys ir buriavimo entuziastas. Plaukiojo Lietuvos jūrų skautų jachta Budys ir latvių Jūrnieks. 1930 karo tarnybą atliko karo laive Prezidentas Smetona. Jūreivystės įgūdžius tobulino Didžiosios Britanijos ir Latvijos laivynuose. 1931–1936 mokėsi Liepojos jūreivystės mokykloje. 1936–1941 dirbo jūrų laivyne. Bendradarbiavo žurnaluose Jūra, Mūsų jūra, Latvijos periodiniuose leidiniuose. Rašė apie laivybos istoriją, jūros teisę. 1944 pasitraukė į Vakarus. Buvo aktyvus Lietuvos jūrininkų sąjungos užsienyje narys, tyrinėjo Lietuvos jūreivystę. Palaikė ryšius su JAV ir Europos didžiaisiais archyvais, kaupė duomenis asmeniniame archyve, juos publikavo. Lietuvai atgavus nepriklausomybę (1990) savo archyvą, vadinamąjį Kapitono R. Vilko marinistinį archyvą, dovanojo Lietuvos jūrų muziejui. Jį sudaro tarpukario Lietuvos laivyno fotonegatyvų ir nuotraukų kolekcija, dokumentų originalai ir kopijos, iškarpos iš spaudos apie Lietuvos jūrininkus, susirašinėjimas su įvairiais asmenimis ir institucijomis, knygos bei periodiniai leidiniai, Teodoro Reingardo atsiminimai ir kita. Vertingiausia archyvo dalis – susisteminta medžiaga apie Lietuvos jūrų ir upių laivynų istoriją bei R. Vilčinsko straipsniai šia tema.