Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Romana Dambrauskaitė-Brogienė

lietuvių literatūros tyrinėtoja.

Dambrauskáitė-Brogiẽnė Romana 1930 IX 5 Šiauliuose, literatūros tyrinėtoja. Baigė Vilniaus universitetą. Paskelbė mokslinių straipsnių, recenzijų, išvertė menotyros knygų. Monografijos Ieva Simonaitytė (1968) autorė. Parengė I. Simonaitytės Raštus (7 tomai), jiems parašė įvadą (t. 1, 1987) ir paaiškinimus.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Romana Dambrauskaitė-Brogienė, 1967