Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rodmannshöfen piliakalnis

VI–X a., XIII a. gyventas piliakalnis.

Rodmannshöfen pliakalnis (rus. Zaozerje). Aukštis – 16 m, aikštelė 60×45 m stačiakampė. Iš šiaurės ir rytų buvo apsaugotas 3 pylimų ir griovių sistema, šiauriniame krašte piliakalnių sistema perkirsta panduso. Kasinėtas 1951 ir 1985. Aikštelėje rasta kultūrinis sluoksnis, lipdytos keramikos fragmentų su nuovirų pėdsakais, vidiniame pylime – sudegusių medinių konstrukcijų liekanų. Manoma, Rodmannshöfeno piliakalnyje gyventa VI–X a., vėliau apleistas, XIII a. vėl gyventa. Už išorinio pylimo iš rytų prie Rodmannshöfeno piliakalnio yra papilio kaimavietė (VI–X a.).

L: Užmirštieji prūsai, V., 1999.