Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Robert Kurpiun

Robertas Kurpiūnas, XIX–XX a. mokytojas, rašytojas.

Kurpiun Robert (Robertas Kurpinas) 1869 IV 13Gandrynuose (Įsruties aps.) 1943 VIII 26Jannowitze (Silezija), mokytojas, rašytojas. Tėvas – laukininkas iš senprūsių giminės. Baigęs kaimo mokyklą ir mokytojų seminariją mokytojavo Mozūrijoje, nuo 1893 Silezijoje. Parašė dramą, novelių ir kita. Svarbesni kūriniai Der Mutter Blut [Motinos kraujas, 1909], Das schwarze Weib [Juodoji moteris, 1913], romanas apie Rytprūsius Das Flammenhaus [Liepsnojantis namas]. Parašė atsiminimų. Pavardė Kurpiun minėta ir K. Donelaičio raštuose.

L: Altpreußische Biographie. Bd. III. Marburg/Lahn, 1975, S. 987.