Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Robert Krumbholtz

Robertas Krumbholcas, vokiečių istorikas.

Krumbholtz Robert (Robertas Krùmbholcas) 1863 XII 1 Stettine Vokietija ?, vokiečių istorikas. Daktaras (1889). 1885–1889 Berlyno universitete studijavo filosofiją ir istoriją. Pasinaudojęs Karaliaučiaus valstybės archyvo neskelbta medžiaga, parašė ir 1889 apgynė disertaciją Samaitenund der Deutsche Orden bis zum Frieden am Melnosee [Žemaičiai ir Vokiečių ordinas iki Melno taikos], kuri 1890 išleista atskira knyga (su XIV–XV a. Žemaitijos žemėlapiu). Aiškindamas Ordino santykius su žemaičiais, siekdamas įrodyti Žemaitijos savarankiškumą ir nepriklausomumą nuo likusios Lietuvos, faktus iš vokiečių kronikų rinko tendencingai. Anot Krumbholco, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė neva nepajėgusi priešintis stiprėjantiems kryžiuočių puolimams.

Vytautas Raudeliūnas