Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Riterių suolas

Prūsijos luomams atstovaujanti turto ginčus sprendžianti apeliacinė institucija.

Rterių súolas, Prūsijos luomams atstovaujanti turto ginčus sprendžianti apeliacinė institucija (po 2 atstovus iš Kryžiuočių ordino riterių ir miestiečių bei 2 prelatai). Įsteigtas 1440 Kulme dėl ekonominių interesų prieštaravimų tarp Ordino, miestų ir vyskupų.

L: Pretorijus M. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, t. 1. V., 1999.