Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ripkaimis

dvaras netoli Priegliaus upės, 1,5 km į rytus nuo Vėluvos.

Ripkaimis (vok. Ripkeim), dvaras netoli Priegliaus upės, 1,5 km į rytus nuo Vėluvos. Činšinis dvaras Ryppekaymen 1343 gavo Įsruties komtūro privilegiją, kurioje paminėti 15,5 ūbų valdę laisvieji vokiečių valstiečiai. 1404, 1423 vėl minėti laisvieji vokiečių valstiečiai. XVIII a. pradžioje dvaras priklausė landratui Johannui Melchiorui von Röderiui (m. 1739), vėliau jo dukteriai Eleonorai, kuri 1756 antrąsyk ištekėjo už dvarininko Friedricho Wilhelmo von Buddenbrocko. 1785 buvo Tepliavos apskrities Toplaukio valsčiaus bajoriškasis dvaras su 6 ugniakurais, priklausė von der Gröbenui. 1791 Ripkaimį įsigijo baronas Friedrichas Leopoldas von Schrötteris, pastatė naują dvaro pastatą. 1839 von Schrötterių šeima Ripkaimį pardavė. 1891 jį įsigijo ir restauravo baronas Rudolfas von Schmidtfeldas. XIX a. viduryje suformuota Ripkaimio dvaro apygarda tapo atskiru Vėluvos apskrities valsčiumi. 1905 Ripkaimyje buvo 9 gyvenamieji namai, 264 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 239 gyventojai. Ernstui von Schmidtfeldui 1928 pardavus dvarą Ripkaimio dvaro apygarda buvo panaikinta, viena dalis prijungta prie Vėluvos miesto, kitos dalys – prie Stobingių kaimo ir Wilkendorfo kaimo bendruomenių. Priklausė Pėterkaimių parapijai. Po 1945 išnyko.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Ripkaimio dvaro rūmai, 1800 / Iš MLEA