Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rimantas Matulis

lietuvių kraštotyrininkas, turistinių žygių į Karaliaučiaus kraštą organizatorius.

Matùlis Rimantas 1941 II 19 Kaune, kraštotyrininkas, turistinių žygių į Karaliaučiaus kraštą organizatorius. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Rašytojos Lazdynų Pelėdos (Marijos Lastauskienės) vaikaitis. 1970 Vilniaus universitete baigė anglų kalbą ir literatūrą. Už dalyvavimą nelegaliame Vėlinių minėjime 1957 Kaune nuteistas 10 parų. Vienas Žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininkų. KGB tardytas ir dėl Pabaltijo turistų sąjungos įkūrimo (1960). Dalyvavo antisovietų Helsinkio grupės (įkurta 1976) veikloje. Sovietų okupacijos metais sudarė Karaliaučiaus krašto lietuviškų topografinių neoficialių žemėlapių. V. Šilo ir H. Samboros knygai Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (1990) pateikė tenykščių piliakalnių sąrašą su žemėlapiu. 1991 pradėjo kompleksines apžvalgines ekspedicijas po Karaliaučiaus kraštą. Nuo įkūrimo 1989 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys. Vienas Lietuvių tautininkų sąjungos atkūrėjų (1989), Raskilos liaudies dainų klubo įkūrėjų (1979), nuo 2001 – pirmininkas. Parengė knygas Lietuvių tautos kilmė (1990 22017, anglų kalba 2022) ir Istoriniai akmenys (1990); vienas knygos Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčia (2004) autorių. Gedimino ordino medalis (2005).

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Rimantas Matulis, 2001