Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Wilhelm Wagner

Richardas Vilhelmas Vagneris, XIX a. vokiečių kompozitorius, dirigentas, muzikos teatro ir muzikos reformatorius, meno teoretikas.

Wagner Richard Wilhelm (Richardas Vilhelmas Vagneris) 1813 V 22Leipcige 1883 II 13Venecijoje (palaidotas Bayreuthe, Vokietija), vokiečių kompozitorius, dirigentas, muzikos teatro ir muzikos reformatorius, meno teoretikas. Vienas žymiausių vokiečių vėlyvojo romantizmo operos kūrėjų. Studijavo Dresdene ir Leipcige. 1834–1839 Magdeburgo, Karaliaučiaus ir Rygos teatrų chormeisteris bei dirigentas. 1836 sausuma per Mažąją Lietuvą atvyko į Karaliaučių, susituokė Trakaimio parapijos bažnyčioje. Buvo Karaliaučiaus teatro dirigento Louiso Schuberto padėjėjas. 1836 su Karaliaučiaus teatro operos trupe dirigavo spektakliams Klaipėdoje. Karaliaučiuje sukūrė 2 simfonines uvertiūras: Polonija [Lenkija] ir Rule Britania! [Valdyk, Britanija!]. Sukūrė muziką Z. Wernerio dramai Die letze Verschwörung der Heiden in Preussen, oder Der Deutsche Ritterorden in Königsberg [Paskutinis pagonių sąmokslas Prūsijoje, arba Vokiečių riterių ordinas Karaliaučiuje]; šio Rytų Prūsijos istorijos ir mitologijos tema parašyto kūrinio premjera įvyko 1837. 1839 su žmona bėgdamas iš Rygos nuo kreditorių slapta perėjo sieną, per Tilžės ir Arnavos apylinkes pasiekė Piliavą, iš kur išplaukė į Londoną. 1839–1842 gyveno Paryžiuje, 1842–1849 – Dresdene; čia dirbo Saksonijos karališkojoje operoje, kurioje pastatyta operos Rienzi, 1842, Der Fliegende Holländer, 1843 [Skrajojantis olandas], Tannhäuser, 1845. Dalyvavo 1849 gegužės sukilime prieš Saksonijos karalių Friedrichą Augustą, jį numalšinus pabėgo į Šveicariją. Tuo metu pradėjo kurti libretus ir muziką 4 operų ciklui Der Ring des Nibelungen [Nibelungo žiedas]. Kūrė muziką, dirigavo Londone, Vienoje, Prahoje, Sankt Peterburge, Maskvoje, Berlyne, Budapešte ir kitur. 1864 apsistojo Miunchene, 1865–1872 gyveno Šveicarijoje, vėliau Bayreuthe (Vokietija), kur buvo pastatytas teatras jo operoms atlikti. Parašė studijų: Die Kunst und die Revolution, 1849 [Menas ir revoliucija], Das Judentum in der Musik, 1850 [Žydiškumas muzikoje], Oper und Drama, 1851 [Opera ir drama], Über das Dirigieren, 1869 [Apie dirigavimą], Religion und Kunst, 1880 [Religija ir menas] ir kitas, paskelbė straipsnių. Karaliaučiaus teatras dar pastatė operas Tannhäuser, 1853 ir Tristan und Isolde, 1881. Klaipėdos muzikos teatras rengia R. Wagnerio simfoninės muzikos koncertus.

L: Kšanienė D. Muzika Mažojoje Lietuvoje. Klaipėda, 2003; Salmi H. Wagner and Wagnerism in Nineteenth-Century Sweden, Finland, and the Baltic Provinces. Rochester, 2005; Petrauskaitė D. Lithuanian Passages in Music and Life of Foreign Composers // Lietuvos muzikologija, t. 9. V., 2008.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Richardas Wilhelmas Wagneris