Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Schirrmann

Richardas Širmanas, XIX–XX a. pedagogas, keliautojas.

Schirrmann Richard (Richardas Šrmanas) 1874 V 15Šventapilės apskrityje 1961 XII 14Grävenwiesbache (Vokietija), pedagogas, keliautojas. Gimė mokytojo šeimoje. 1895–1903 mokytojavo Rytprūsių kaimo mokyklose, vėliau išvyko į Ruro sritį. Savo mokiniams skiepijo norą keliauti, aiškino keliavimo svarbą kūnui ir sielai. 1907 įkūrė nakvynės namus keliaujantiems moksleiviams. Leidinyje Vom Jugendwandern und welchen Gewinn ich mir davon verspreche [Apie jaunimo keliones ir jų naudą] ragino jas plėtoti. 1914 veikė 200 tokių įstaigų Vokietijos įvairiose žemėse, vėliau ši idėja paplito Anglijoje, Amerikoje. 1932 Der internationale Jugendherbergsverein [Tarptautinė jaunimo nakvynės namų draugija] savo prezidentu išrinko R. Schirrmanną. 1935 pirmieji tokie namai JAV buvo pavadinti Schirrmanno vardu. 1949 X 30 įkūrė jaunimo turizmo ir nakvynės namų draugiją. 1961 veikė 40 panašių draugijų su 3000 nakvynės namų.

L: Marzian H. G. Ostpreussen. Hannover, 1969.