Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Roeppel

Richardas Rėpelis, XIX a. vokiečių istorikas, Erfurto parlamento ir Prūsijos landtago narys.

Roeppel Richard 1808 XI 4 Dancige 1893 XI 4 Breslau (Vroclave), vokiečių istorikas, Erfurto parlamento ir Prūsijos landtago narys. Rašė Lenkijos ir Mažosios Lietuvos istorijos klausimais. Parašė Geschichte Polens, 1840 [Lenkijos istorija], Über die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts im Gebiete des alten polnischen Reichs ostwärts der Weichsel, 1857 [Apie Magdeburgo miesto teisių paplitimą senosios lenkų karalystės teritorijose į rytus nuo Vyslos], Polen um die Mitte des 18 Jahrh, 1876. [Lenkija XVIII a. viduryje], Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August, 1892 [Tarpuvaldis ir Stanislavo Augusto rinkimai bei karūnavimas].

LE