Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Petrutis

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Petrùtis Richard 1901 IX 8Smeltėje ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo savanorių armiją įstojo 1923 I 31. Buvo baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas), tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Ambasadorių konferencijai 1923 II 16 priėmus sprendimą, patenkinantį 1923 I 19 Šilutės seimo deklaracijos nuostatą prisijungti Klaipėdos kraštui prie Lietuvos, 1923 III 13 demobilizuotas.

Algirdas Antanas Gliožaitis