Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Dehmel

Richardas Demelis, XIX–XX a. vokiečių rašytojas.

Dehmel Richard (Richardas Dẽmelis) 1863 XI 8Wendisch Hermsdorfe (Vokietija) 1920 II 8Blankenesėje (prie Hamburgo), vokiečių rašytojas. Dehmelio kūrybai būdingi gyvenimo filosofijos (ypač F. Nietschės) inspiruoti motyvai, natūralizmo ir simbolizmo bruožų persipynimas. Dehmelio kūryba turėjo įtakos vokiečių ekspresionizmui. Eiliuota pasaka Stebuklingoji paukštė (1923) išversta į lietuvių kalbą. Per Pirmąjį pasaulinį karą (1916 IX–XI) Dehmelis kaip vokiečių karys gyveno Kaune. Čia patirtus įspūdžius aprašė dienoraštyje Zwischen Volk und Menschheit [Tarp tautos ir žmonijos]. Dehmelis pasisakė prieš prūsiškąjį militarizmą. Lietuvių kultūroje įžvelgė veržimosi į dieviškąjį pašaukimą apraiškų. Susidomėjo lietuvių liaudies dainomis, kelias išspausdino laikraštyje Kownoer Zeitung (1916, nr. 34). Žurnale Neue Rundschau (1917) paskelbė „laisvai suvokietintų“ lietuvių liaudies dainų. Dauguma jų panašios į Mažosios Lietuvos dainas. Manoma, kad jos paimtos iš Mažosios Lietuvos rinkinių.

Vaclovas Bagdonavičius