Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ričardas Nakas

XX a. Lietuvos karinio jūrų laivyno karininkas.

Nãkas Ričardas 1916 1963, Lietuvos karinio jūrų laivyno karininkas. Iki 1937 studijavo Vytauto Didžiojo universitete technikos mokslus. Buvo jūrų skautų Vaidoto laivo narys. Laimėjo konkursą Krašto apsaugos ministerijos stipendijai studijuoti karinio jūrų laivyno mokslus Breste, Prancūzijoje. Studijuodamas ten pradėjo rengti lietuvių jūreivystės terminų žodynėlį Jūriniai įvardžiai, kurį 1992 Kanadoje išleido B. Stundžia. 1939 studijas nutraukė Antrasis pasaulinis karas. 1940 II 16 priimtas į Lietuvos karo tarnybą, suteikiant jam jaunesniojo jūrų leitenanto laipsnį. Nuo 1940 III 6 Lietuvos karo laivo Prezidentas Smetona navigacijos karininkas. Laivą užėmus sovietams, su laivo vadu P. Labanausku ir artilerijos karininku V. Kuzinu jachta Nijolė pabėgo iš Šventosios į Klaipėdą. Karo metu gyveno Lietuvoje, dalyvavo Kauno buriuotojų klubo veikloje. Už ryšius su Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga gestapo suimtas ir kalintas. 1944 liko Lietuvoje, pasivadinęs giminaičio pavarde; sovietų išaiškintas ir ištremtas. Grįžo į Lietuvą 1958.

Romaldas Adomavičius