Mažosios Lietuvos
enciklopedija

rėtis

sietas, indas, skirtas sijoti.

rtis, setas, indas, skirtas sijoti, t. y. atskirti grūdus nuo pelų, miltus nuo sėlenų ir kita. Rėtis dėl praktinės paskirties buityje ir apskritos formos (žinota apibrėžto rato apsauginė reikšmė) papročiuose, tikėjimuose, burtuose atlikdavo apsaugos, apvalymo, atskyrimo, rūšiavimo funkcijas. Antai, atsikėlusiems jaunavedžiams rytą duodavo praustis iš rėčio (dubenį, kuriame jaunikis ir nuotaka prausdavosi, įdėdavo į rėtį). Tokią pat funkciją rėtis atliko ir gimtuvių papročiuose. Kūdikio pirmojo prausimo vandenį košdavo per rėtelį, tikint taip jį apvalyti. Kartais sakyta, kad pribuvėja ir kūdikį iš vandens sužvejojusi. Kūčių vakarą jaunimas sudėdavo į rėtį batus, po to nežiūrėdami traukdavo – kas pagriebdavo priešingos lyties apavą, tas tikėjosi tais metais vesti arba ištekėti. Plačiai žinotas vedybinis būrimas: įdūrus į rėtį avines žirkles, reikėdavo ištarti: rėteli, pasakyk, ar aš apsivesiu šiemet. Jei rėtis sukdavosi, atsakas buvo teigiamas. Panašiai Mažojoje Lietuvoje gaudydavo ir vagį: Kad kokiam žmogui kas pavogta yra ir niekas už vagį neprisipažįsta, tad reikia rėtį sukti. Tam dalykui im liepos lunkų (plėšų) pintą rėtį, įduria į vieną aukštųjį kraštą kerpamąsias žirkles, o į rėčio vidų įdeda pusę auksino (50 peningių) sidabrinių pinigų, vertamąsias knygeles (Bogackio Skarbenyčėlę) ir giesmių knygas. Tada visi namiškiai aplink rėtį sustoj. Paskui dvejam pakiš po ąsą nykščius ir rėtį į aukštį pakel, bet taip, kad jis netur judėti. Tada namų gaspadinė klaus: „Ar Jons pavogtąjį daiktą tur?“ ir vis taip aplink stovinčius vardus klausdama paminėja. Jei rėtis nei ant vieno minėtųjų nesukas, klaus vėl antrą ir tretį sykį, o jei rėtis bile kurio vardą paminėjus mažumą pakuš, klaus dar antrą ir tretį sykį. Jei dabar prie esančių minavojant nekuša, tad šauk vardus kaimynų arba tuočės namuose apsilankiusiųjų, labiaus tųjų, ant kurių mislijama arba skilbštojama. Jei dabar nei ant vieno minavotųjų rėtis nesukas, tad im kitsai klausinėti, o ir rėčio laikytojai keičias, ir visi į naują eilę (rindą) sustoja ir tol klausinėja, kol kaltininkų suranda, o tas yra tai, kurio vardą paminėjus rėtis sukties praded.

Rimantas Balsys

Iliustracija: Rėtis / Iš TLE