Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Remkite politinius darbininkų kalinius!“

Lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos legalus vienkartinis leidinys, išleistas 1924 Klaipėdoje.

„Rekite poltinius darbiniñkų kãlinius!“, Lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos legalus vienkartinis leidinys, išleistas 1924 XII Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių (Helft den politischen Arbeiter-Gefangenen!) kalbomis. Rašė apie revoliucinio judėjimo slopinimą Lietuvoje, suimtų revoliucionierių kankinimą bei tarptautinę reakciją. Oficialūs leidėjai darbininkas Martynas Jonelaitis ir Hansas Žardininkas. Redaktorius Juozas Greifenbergeris.

Algirdas Žemaitaitis