Mažosios Lietuvos
enciklopedija

reklama

reklama, žinių, duomenų apie ką nors skleidimas siekiant skatinti vartoti reklamuojamą dalyką.

reklamà, žinių, duomenų apie ką nors skleidimas siekiant skatinti vartoti reklamuojamą dalyką. Krašte buvo paplitusios vaizdingos iškabos, dažniausiai reklamavusios prekybos vietas. Jos buvo užrašomos ant išorės sienų tinko baltais arba juodais dažais. Tokiems užrašams būdavo paliekamos specialios įrėmintos ir ar kitaip išskirtos vietos. XX a. pradžioje paplito turistinė reklama: leisti miestų planai, atvirukai su miestų ir kitų vietovių atvaizdais, nakvynės vietų sąrašai, geležinkelių tvarkaraščiai. Daugiausia tokiuose leidiniuose minėtos lankytinos vietos, pagrindinė informacija apie apskritį ir kita. Tokia krašto reklama rūpinosi vietinė valdžia, prekybininkai, verslininkai. Dar XIX a. išplitus laikraščiams ir kitiems leidiniams (pvz., kalendroms) reklamuotos prekės bei paslaugos.

L: Gumbinner Heimatbrief. 1986, nr. 62.

Iliustracija: Tilžės gydytojo Armono Liepos paslaugų reklama „Aušroje“, 1884, Nr. 9 ir 1883, Nr. 2 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Martyno Jankaus užrašytų dainų reklamos „Aušroje“, 1884, Nr. 9 ir 1883, Nr. 2 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Kranto kurorto reklama, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Rytų Vokietijos mugės Karaliaučiuje plakatas, apie 1920 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Reklamos ant Priekulės viešbučio fasado, XX a. pradžia / Iš Domo Kauno rinkinio