Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reizgių mokykla

Reizgiuose nuo XIX a. VII dešimtmečio veikusi mokykla.

Reizgių mokykla įsteigta apie 1860–1870. Tipinis mokyklos namas išmūrytas 1897–1914. Mokytojo šeimos buičiai gerinti paskirtas 2 ha žemės sklypas, pastatytas medinis ūkinis pastatas. 1929 buvo 32 mokiniai (5 lietuviai). Mokytojas lietuviškai nemokėjo. 1936 lankė 17 mergaičių ir 19 berniukų, iš jų 31 evangelikai liuteronai, 5 – katalikai. Dėstyta vokiečių kalba. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla atkurta, veikė iki 1982.

Albertas Juška