Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Reichstagas, 1

aukščiausia Šventosios Romos imperijos luominio atstovavimo ir įstatymų leidybos institucija (1495–1806).

Rechstagas, 1 (vok. Reich – valstybė, Tag – susirinkimas); nuo 1495 – aukščiausia Šventosios Romos imperijos luominio atstovavimo ir įstatymų leidybos institucija. Jos pirmtakas – Hoftagas (imperatoriaus taryba), susiformavęs XII amžiuje. Nuo 1489 reichstagą sudarė trys kurijos: kurfiurstų taryba, imperijos kunigaikščių taryba, imperijos miestų taryba. Reichstago sušaukimo ir darbotvarkės sudarymo teisę turėjo imperatorius (nuo 1519 – pritariant kurfiurstams), sesijos vykdavo skirtinguose miestuose: Niurnberge, Augsburge, Wormse, Speyere, Regensburge ir kitur. 1663 tapo nuolatine institucija su posėdžių vieta Regensburgo rotušėje. Posėdžiavo atskiromis kurijomis, sprendimus priiminėjo balsų dauguma, pritariant visoms 3 kurijoms ir imperatoriui. Sprendimas įsigaliodavo jį patvirtinus imperatoriui. Sprendė įstatymų leidybos, karo paskelbimo ir taikos sudarymo, mokesčių ir finansų, imperinės taikos palaikymo klausimus. Panaikintas 1806.

Vasilijus Safronovas