Mažosios Lietuvos
enciklopedija

refrenas

kūrinio dalis, kuri dėsningai kartojasi.

refrènas, kūrinio dalis, kuri dėsningai kartojasi. Refrenai aptinkami Mažosios Lietuvos darbo, kalendorinių apeigų, karo, vaišių ir kitose dainose. Refrenas būdavo eilutės pradžioje (I o valadro, tai paukštelių vynas!) ar pabaigoje (Sėjau rūtas, sėjau mėt – ei kuku). Vartotos kelios pagrindinės strofų su refrenais struktūros, pvz., 2 eilučių strofose refrenas yra II eilutėje (Trys sesytės žlugtą skalbe ant jūrių, marelių, / Trarara, ratuota, ant jūrių, marelių.); 3 eilučių strofose refrenas yra II eilutė, o III eilutę sudarė paskutinieji pirmosios eilutės žodžiai (Perlėkė žąsins per ežerėlį, / Oi žiū žiū, žem žem žem, / Per ežerėlį.) arba refrenas buvo III eilutė. Sudėtingesnės konstrukcijos dainose pasitaiko 2 refrenai, pasikartojantys kas antroje strofoje ir užimantys II ir IV jų eilutes (Eisav, sesi, į darželį, / Von vorne, / Skysau rūtų vainikėlį, / Von hinten. Vieną skysau žalių rūtų, / Zum Zeit vertreiben, / O antrąjį maironelį, / am Mondenschein). Refrenai būdavo sudaryti iš jaustukų, beprasmių žodžių, gamtos garsų, muzikos instrumentų pamėgdžiojimų ir kitko (Fal ral, ryluž, ryluž ryluž; Ošer vil vil dai dai dai, Folri folra folralala; Jukši driūdi dralialia; Džinga, džinga, džingarita; Rašman vil vil dai-dai-dai; Sinks fala dridi, sinks fala drala); ilgesnių beprasmių žodžių junginių (Valaralrilužraluž; Vivaladra vivaladra / Vivaladralala; Valri valra valeralala; Tidralalala tidralalala); iš prasminių žodžių ar sakinių (Paukštytėlis, sakalėlis / Iš karaliaus sodo; An jūros krašto, / Aukšti drūti knapeles / A jūros krašteli; Reiks man joti dar toliaus, / Žyd kvietkelės dar gražiaus / Žaliam rūtų darže, / Rūtelių darželyjʼ). Painioti prasminiai ir neprasminiai žodžiai (Mei linga džinga, / Nazaram cam fabulai, / Judyt budyt, / Ožėli mano; Val di dru di ra l ala / Stov ir laibas medis; Atjoj zalnierius, voi, voi, voi, / Šienelį pjauti, doi, doi, doi). Vėlesnių dainų refrenuose dažnai pasitaikė vokiškų žodžių (Rosen silber [Sidabrinės rožės] dai dai dai dai; Ei, nu lustig [linksma] Marija, / Didi preisų armija, / Didi preisų armija; Schöner, grüner Jungferkranz [gražus žalias mergelės vainikėlis], / Hei, wie schön schmeckt der Wein / Am Rhein [kaip gero skonio vynas prie Reino]).

Klaipėdiškių dainos. V., 1908; Iš Mažosios Lietuvos tautosakos // Tautosakos darbai, t. 3. K., 1937; Klaipėdiečių lietuvių tautosaka // Tautosakos darbai, t. 7. 1940; Kelmickaitė Z. Dainos // Lietuvininkų žodis, K., 1995; Prūsijos lietuvių dainos. V., 1998.

Edita Korzonaitė