Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Raw, die

lituanizmas vokiečių rytprūsiečių ir klaipėdiškių šnektoje.

Räw, die, lituanizmas vokiečių rytprūsiečių ir klaipėdiškių šnektoje; iš liet. rėva – smėlio slenkstis vandenyje. Plg. zwischen zwei Räwen gibt es immer eine Tarpräw [tarp dviejų rėvų būna visada tarprėvė].

Vilius Pėteraitis